Dây thừng Beal Cordelette 6mm

Tốt nhất cho các ứng dụng leo.
Khi tạo dựng móc treo, tạo nút thắt Prusik, sử dụng nó để chuyên chở, gắn các phụ kiện vào túi hoặc dây nịt, gia cố mỏ neo hoặc cần buộc treo các thiết bị.