Ròng rọc đơn xoay Petzl SPIN L1D

Ròng rọc đơn hiệu quả rất cao với xoay và khóa một chiều

Có thể mở ngay cả khi được gắn vào neo, ròng rọc SPIN L1D được thiết kế để sử dụng kết hợp với bộ giảm tốc để đơn giản tối đa trong việc thiết lập độ lệch cho tải nặng. Puly chỉ quay theo một hướng, mang lại hiệu quả tuyệt vời khi kéo và thêm vùng ma sát cho dây để phanh thêm khi hạ. Khớp xoay tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý, cho phép định hướng ròng rọc khi chịu tải và kết nối trực tiếp với carabiner, dây thừng hoặc dây treo.