Túi đựng dây mồi Petzl ECLIPSE

Túi đựng dây mồi và túi ném

ECLIPSE dùng để lưu trữ dễ dàng cho dây ném AIRLINE và túi ném dây mồi JET. Đáy đôi cho phép cất giữ hai đường ném riêng biệt. Sau khi được gấp lại vào chiếc túi nhỏ, tất cả đều vừa vặn với túi đựng BUCKET.