Vòng leo gối Petzl KNEE ASCENT LOOP

Vòng leo gối Petzl KNEE ASCENT LOOP với vòng chân để tạo điều kiện cho việc leo lên trên một sợi dây duy nhất, để leo chăm sóc cây

Vòng leo gối Petzl KNEE ASCENT LOOP tạo điều kiện thuận lợi cho người leo cây đi lên khi sử dụng khóa đu dây ZIGZAG hoặc ZIGZAG PLUS trên một sợi dây đơn. Nó gồm dây đeo phía trên vai, kẹp dây CROLL L, dây đeo phía dưới có vòng gắn vào chân và túi đựng dụng cụ TOOLBAG cỡ XS. Hệ thống này hoàn toàn có thể điều chỉnh và thích ứng với mọi hình dạng và kích cỡ.