Chính sách vận chuyển của SafetyWorks.vn

ĐƠN HÀNG 
  Tổng đơn hàng < 5000.000 Tổng đơn hàng >=5000.000
Nội thành HCM Nội thành: 50k
Ngoại thành: 100k
Freeship
HN & Tỉnh thành khác Sẽ báo cụ thể theo từng tỉnh/ thành Freeship

Lưu ý:+ Đối với khu vực Hồ Chí Minh: Các khu vực bắt đầu bằng Quận thì được tính là nội thành, huyện được tính là ngoại thành.