Dây cứu sinh Petzl GRILLON Lifeline

GRILLON cho phép lắp đặt dây cứu sinh ngang một cách nhanh chóng khi có bề mặt làm việc lớn cần che phủ. Thiết bị hãm tự khóa tích hợp cho phép dễ dàng điều chỉnh độ dài, tùy theo khoảng cách giữa hai điểm neo. Nó có bốn độ dài để thích ứng với mọi tình huống.