Dây định vị điều chỉnh Petzl GRILLON

Dây buộc có thể điều chỉnh để định vị công việc

Dây định vị điều chỉnh Petzl GRILLON được sử dụng để thiết lập hệ thống định vị công việc, nhằm bổ sung cho hệ thống chống rơi. Chiều dài của nó có thể được điều chỉnh rất dễ dàng và chính xác khi cần thiết để có được vị trí thoải mái tại nơi làm việc. Tùy thuộc vào cấu hình, nó có thể được sử dụng ở chế độ đơn hoặc đôi. GRILLON có sẵn bảy chiều dài (2, 3, 4, 5, 10, 15 và 20 m) và cũng có phiên bản màu đen. Chứng nhận theo tiêu chuẩn Bắc Mỹ, Châu Âu và Nga.