Dây định vị Petzl ZILLON

Dây định vị có thể điều chỉnh để leo cây

Dây định vị Petzl ZILLON để leo cây có thể điều chỉnh dễ dàng chỉ bằng một tay, ngay cả khi mang vật nặng. Nó được thiết kế để sử dụng ở chế độ kép trên các điểm kết nối ở hông dây đai an toàn hoặc ở chế độ đơn trên điểm kết nối ở bụng với tay ở đầu dây rời. Màu vàng nổi bật.