Ròng rọc Petzl RESCUE

Ròng rọc cánh nâng xoay chiều mạnh mẽ

Petzl Rescue là ròng rọc mạnh mẽ và hiệu quả dành cho cứu hộ chuyên nghiệp, nâng vật nặng và sử dụng chuyên sâu.