Dây an toàn Cousin Trestec SAFETY PRO 11mm

Dây đơn bán tĩnh đường kính 11mm phù hợp theo tiêu chuẩn EN 1891 Type A and CE standards.

Mã: CO/CT1435200B002 Danh mục: ,