Dây thừng Beal Cordelette 4mm

Tốt nhất cho các ứng dụng leo núi.

Khi tạo dựng móc treo, nút thắt Prusik, sử dụng dây để chuyên chở, gắn phụ kiện vào túi hoặc dây nịt, gia cố neo hoặc bất cứ thiết bị gì cần neo buộc.