Móc khóa Petzl ATTACHE Carabiner

Móc khóa vặn hình quả lê nhỏ gọn và nhẹ

Móc khóa Petzl ATTACHE Carabiner được thiết kế cho nhiều mục đích sử dụng liên quan đến dây đai, nhờ hình dáng nhỏ gọn và hệ thống khóa vặn SCREW-LOCK. Như dùng kết nối hệ thống hãm belay với dây đai, hoặc nút Munter… Nó có tiết diện chữ H để giảm trọng lượng, như cũng như hệ thống khóa chốt để tránh carabiner bị vướng trong quá trình thao tác.