Móc khóa Petzl FREINO Carabiner

Carabiner có ngạnh ma sát cho người đu xuống

Móc khóa Petzl FREINO Carabiner lý tưởng để bổ sung hoặc điều chỉnh ma sát trong quá trình tuột xuống.