Móc nối Petzl GO 7 mm

Móc nối nhanh bằng thép hình bầu dục

Móc nối Petzl GO 7 mm được thiết kế để kết nối bán cố định các thiết bị.