Ròng rọc Petzl FIXE

Ròng rọc nhỏ gọn linh hoạt

Đa năng và nhỏ gọn, ròng rọc FIXED cho phép lắp đặt dây nhanh.