Phụ kiện gắn đèn Pixa trên mũ bảo hộ Petzl PIXADAPT

Phụ kiện gắn đèn Pixa trên mũ bảo hộ Petzl PIXADAPT cho phép người dùng gắn hoặc tháo đèn pha PIXA khỏi mũ bảo hiểm bất kỳ lúc nào mà vẫn duy trì khả năng nghiêng đèn. PIXADAPT tương thích với mũ bảo hiểm Petzl có hoặc không có tấm che mắt. Đối với các loại mũ bảo hiểm khác, hãy xác minh tính tương thích với nhà sản xuất mũ bảo hiểm.