Pin sạc Lithium-Ion cho Petzl PIXA 3R

Pin sạc Lithium-Ion polymer cho Petzl PIXA 3R có thể sạc lại 930 mAh (3,7 V / 3,441 Wh), sạc riêng hoặc trên đèn pha, để sạc nhanh.