Ròng rọc Petzl MINDER Pulley

Ròng rọc loại Prusik được sử dụng cường độ cao, rất hiệu quả.

Ròng rọc Petzl MINDER được thiết kế cho các chuyên gia để thiết lập và sử dụng các hệ thống kéo hãm cứu hộ.