Ròng rọc Petzl PARTNER

Ròng rọc nhỏ gọn, hai tấm treo bên chuyển động xoay chiều.

Ưu điểm thiết kế nhẹ và nhỏ gọn, nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả tuyệt vời nhờ con lăn nhôm khóa gắn kín vòng bi.