Dây cứu hộ Beal RESCUE 10.5mm

Dây cứu hộ bán tĩnh polyester Beal 10.5mm Rescue Rope / dây có độ giãn thấp theo chuẩn EN1891 type A.

Mã: BE/BCSR105 Danh mục: , , , ,