Tấm dán gắn đèn lên mũ bảo hộ Petzl HELMET ADAPT

Tấm dính để gắn đèn đội đầu vào mũ bảo hiểm

Tấm dính để gắn đèn pha vào mũ bảo hiểm mà vẫn duy trì khả năng nghiêng đèn đội đầu