HƯỚNG DẪN CỦA PETZL TRONG VIỆC BẢO QUẢN PPE

Việc thường xuyên kiểm tra các thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) sử dụng hàng ngày tại nơi làm việc là một bước rất quan trọng và cũng là nghĩa vụ pháp lý của tất cả các chuyên gia. Tại Petzl, mọi người luôn cố gắng mang lại sự thuận tiện cho người sử dụng sản phẩm nhất có thể, như là cung cấp đầy đủ tài liệu. Dưới đây là một số hướng dẫn của Petzl trong việc bảo quản PPE  giúp bạn có thể tận dụng các công cụ có sẵn!

Kiểm tra PPE định kỳ 

Kiểm tra PPE định kỳ là nghĩa vụ pháp lý của mỗi người. Ví dụ, tại Pháp thì quy trình kiểm tra phải được tiến hành ít nhất 12 tháng một lần và có thể phải thường xuyên hơn nếu nhà sản xuất khuyến nghị. 

Việc kiểm tra và kết quả kiểm tra phải luôn được theo dõi và ghi lại. Việc này nhằm xác định trạng thái cũng như khả năng sử dụng của thiết bị. Để giúp người sử dụng PPE cũng như các thanh tra có được chứng nhận, Petzl đã cung cấp bộ tài liệu để sử dụng.

Thông báo kỹ thuật 

Sử dụng bảng thông báo kỹ thuật của Petzl, trong đó bao gồm các yếu tố giúp bạn đánh giá xem thiết bị có còn thích hợp để sử dụng nữa hay không. Đầu tiên, bạn sẽ thấy được tên các bộ phận của thiết bị, điều này sẽ giúp bạn biết được thiết bị bao gồm những thành phần nào. 

Bạn cũng sẽ thấy bản tóm tắt các thành phần được kiểm tra và các điểm được xác minh trước và trong khi sử dụng, sơ đồ kiểm tra những chức năng cũng như thông tin bổ sung của thiết bị, nguồn gốc, cách sử dụng, vòng đời và các biện pháp phòng ngừa cần thực hiện khi bảo trì và bảo quản PPE.

Thông báo kỹ thuật là tài liệu cơ bản và quan trọng để đảm bảo rằng bạn đang bảo quản và theo dõi thiết bị của mình đúng cách!

Quy trình kiểm tra PPE

Ngoài việc kiểm tra vào mỗi lần sử dụng, PPE phải thường xuyên được kiểm tra chi tiết bởi các chuyên gia.

Đối với mỗi loại thiết bị, Petzl đều cung cấp tài liệu kiểm tra tiêu chuẩn tương ứng với loại thiết bị đó (dây an toàn, mũ bảo hiểm, bộ giảm chấn, ròng rọc, v.v.). Tài liệu này đưa ra tất cả các điểm kiểm tra cần thiết và cách kiểm tra chúng, Điều này giúp chúng ta đảm bảo rằng không có bước quan trọng nào bị bỏ sót.

Biểu mẫu kiểm tra PPE

Tài liệu này bao gồm các điểm chi tiết cần kiểm tra và các điểm quan sát cần theo dõi trong quá trình kiểm tra. Trong đó bao gồm các bộ phận của PPE được gắn với số sê-ri hoặc theo lô sản phẩm cùng loại nếu cần thiết.

Biểu mẫu kiểm tra này là tài liệu cuối cùng để hoàn thiện hồ sơ kiểm tra PPE. Trong biểu mẫu thể hiện rõ chi tiết riêng lẻ từng bộ phận PPE cần theo dõi.

Một số lời khuyên khi bảo quản thiết bị

Tài liệu lời khuyên cũng được làm tương ứng với từng loại thiết bị. Trong đó cung cấp thông tin giúp bạn bảo quản thiết bị đúng cách giúp sản phẩm có thể hoạt động lâu hơn. 

Để thiết bị có thể hoạt động được lâu hơn, một số khía cạnh phải được tính đến như: việc sử dụng sản phẩm (cường độ, tần suất, điều kiện, v.v.) và cả việc vận chuyển, bảo quản, chăm sóc và bảo trì. Việc quan tâm đến tất cả các khía cạnh này sẽ giúp thiết bị của chúng ta không bị hư hao sớm. 

Tài liệu này là bản tóm tắt các biện pháp phòng ngừa được Petzl khuyến nghị để bảo quản thiết bị của bạn.

Việc cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh không chỉ là cung cấp các sản phẩm tuyệt vời – nó còn là cung cấp đầy đủ hướng dẫn cho khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng. Với tài liệu về kiểm tra PPE, giúp bạn có thể trải nghiệm sự khác biệt với các mẹo kỹ thuật và chuyên môn của Petzl.

Đọc thêm cách phân loại PPE tại đây: https://safetyworks.vn/phan-loai-ppe/