TEUFELBERGER GMBH

TEUFELBERGER thuộc sở hữu gia đình là một tập đoàn quốc tế đa dạng, chuyên sâu và  thành công về dây cáp, dây thép và dây đai. Đổi mới, tăng trưởng ổn định và mở rộng địa lý là những mục tiêu được xác định trong chiến lược của Teufelberger

        Trụ sở chính: Wels, Áo

        Được thành lập lần đầu tiên vào năm: 1790

        Doanh thu: 249 triệu euro

        Số lượng nhân viên: 1.300

        Địa điểm: 12 chi nhánh

        Xuất khẩu:> 90% sản lượng

Trong nhóm ngành của mình, TEUFELBERGER sở  hữu rất nhiều công nghệ được sử dụng để sản xuất các giải pháp – sản phẩm của mình. Ngày nay, danh mục sản phẩm được mở rộng bao gồm dây thép, cần cẩu và dây dung trong lâm nghiệp, dây cáp tổng hợp để du thuyền, dây chống rơi ngã, chăm sóc cây và các ứng dụng công nghiệp, cũng như dây để vận chuyển hàng hóa.

NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN – TRÁI TIM CỦA CHÚNG TÔI

Bộ phận nghiên cứu và phát triển của chúng tôi có một đội ngũ hơn 45 người. Đối với khách hàng của chúng tôi và cùng với họ, chúng tôi phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu cụ thể của từng khách hàng. Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm quốc tế của chúng tôi liên tục cố gắng cải tiến các sản phẩm hiện có và phát triển các giải pháp mới, sáng tạo. Niềm đam mê và chuyên môn của đội ngũ phát triển của chúng tôi và sự hợp tác với các đối tác phát triển và các trường đại học tạo thành nền tảng cho tất cả điều này.

AN TOÀN VÀ ỔN ĐỊNH CỦA MỘT DOANH NGHIỆP GIA ĐÌNH

TEUFELBERGER được thành lập lần đầu tiên vào năm 1790 bởi Jakob Teufelberger bắt đầu với tư cách cá nhân tại vùng Bad Wimsbach, Áo. Ngày nay, khoảng 225 năm sau, nó trờ thành là một công ty toàn cầu tiếp tục thuộc sở hữu của gia đình Teufelberger.

Trong suốt chiều dài lịch sử công ty, chúng tôi đã chứng minh sự ổn định, liên tục và độ tin cậy và chịu trách nhiệm. Là một doanh nghiệp gia đình độc lập, tài chính mạnh mẽ, chúng tôi có được một mức độ tự chủ lớn, tự do hành động và lựa chọn. Nhờ ba trụ cột của chúng tôi (dây đai, dây thép, dây cáp), chúng tôi có thể tận dụng sức mạnh tổng hợp và bù đắp vượt qua những thăng trầm của thị trường. Nền tảng vững chắc này đảm bảo tương lai của tập đoàn và tất cả nhân viên.