Dây leo an toàn Beal INDUSTRIE 10.5mm

Dây Beal Industrie 10.5mm Rope bán tĩnh polyester / co giãn thấp phù hợp theo tiêu chuẩn EN1891 Type A.

Dùng để tiếp cận khu vực khó khăn.

Mã: BE/BCSI105 Danh mục: , ,