Dây đôi vượt thác Petzl DUAL CANYON CLUB

Được thiết kế để vượt thác, DUAL CANYON CLUB là một dây buộc an toàn dễ sử dụng được thiết kế dành cho các nhóm. Nó cho phép di chuyển theo dây cứu sinh với các neo trung gian và định vị tại một neo. Nó dễ dàng gắn vào dây đai vượt thác CANYON CLUB bằng cách thắt vòng đơn giản. Vỏ nhựa giữ carabiner ở đúng vị trí và bảo vệ đường khâu khỏi bị mài mòn.