Móc nối tam giác Petzl DELTA

Móc nối nhanh bằng thép hình tam giác