Kẹp dây khẩn cấp Petzl TIBLOC

Kẹp dây khẩn cấp

Cực kỳ nhỏ gọn và nhẹ, TIBLOC là kẹp dây khẩn cấp để leo dây hoặc thiết lập hệ thống kéo.