Vòng đôi cho đai có cầu dệt Petzl RING2RING

Vòng đôi cứng cho đai ngồi có cầu dệt

Được thiết kế đặc biệt để sử dụng trên dây đai bán thân có cầu dệt, phụ kiện RING2RING chủ yếu được sử dụng trong quá trình cứu hộ trực thăng. Nó hoạt động như một vòng gắn thứ hai ngoài vòng dệt, cho phép người cứu hộ sắp xếp thiết bị của họ tốt hơn tại điểm gắn ở bụng và giúp người vận hành tời tiếp cận điểm kết nối dễ dàng hơn khi kết nối với người cứu hộ.