Móc khóa Petzl VERTIGO WIRE-LOCK PARK

Carabiner có kết cấu gia cố cho dây buộc JOKO

Móc khóa Petzl VERTIGO WIRE-LOCK được thiết kế để sử dụng ở các đầu của dây buộc JOKO. Tay cầm tuyệt vời và hệ thống khóa tự động WIRE-LOCK, có Khóa chốt, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý khi đi qua các móc neo trung gian. Cấu trúc gia cố của hệ thống Keylock giúp giảm tác động mài mòn do rung động và quá trình anod hóa cứng mang lại khả năng chống chịu tốt hơn trong môi trường ẩm ướt và mặn.