Thiết bị hãm Petzl MAESTRO S Descender

Thiết kế cho các hoạt động cứu hộ kỹ thuật.
Chịu tải đến 250kg. Tương thích dây 10.5 – 11.5mm
Chứng nhận: CE EN 12841 type C, EN 341, NFPA 1983 Technical Use, EAC
Made in France