Vòng kết nối Petzl RING

Vòng kết nối RING có thể được sử dụng để tạo nhiều điểm neo hoặc được lắp trực tiếp vào các cầu dây nối của bộ dây đai SEQUOIA và SEQUOIA SRT để cải thiện khả năng di chuyển ngang của người leo cây.