Móc khóa Climbing Technology PILLAR SG

Hình bầu dục bằng hợp kim nhẹ với khóa vặn.
Thiết kế cho các hoạt động leo vách núi có thiết bị leo trợ giúp (aid climb), leo bức tường lớn (big wall), và cứu hộ
EN 12275:2013-B
EN 362:2004-B
CE: 0333
UIAA
Made in Italy.
Lobster / Silver (2C46300WBC)