Thiết bị chống rơi Climbing Technology SKC EVO

Thiết kế có thể tháo rời. Sử dụng cho cáp thép Ø 8 mm. Đã được cấp bằng sáng chế cho hệ thống dây cứu sinh SKC EVO LINE lắp đặt trên thang, ở giữa hoặc ở một bên.
EN 353-1:2014 +A1:2017
EN 353-2:2002
CE: 0333
Made in Italy.